Accelerator dhe inkubator të ideve të reja dhe kompanive të teknologjisë së lartë

AppKubator është krijuar për të stimuluar Kërkimit, Teknologjisë dhe karrierën e studentëve dhe sipërmarrësve të rinj.

Një vend për të akomoduar laboratore dhe qendra kërkimore, për të inkurajuar krijimin e kompanive të teknologjisë së lartë.
Një vend ku të nxisë njohuri dhe të kuptojë projekte, iniciativa dhe ndërmarrjet.

Visit our Blockchain e Artificial Intelligence web portal

 

AppKubator koordinon AirLabs projektin *

* Projekti i sponsorizuar nga Ministria e Republikës së Shqipërisë